Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг (Дунд долгион) ангиллын зөвшөөрөл эзэмшигчид

Зөвшөөрлийн дугаар Эзэмшигчийн нэр Хамрах хүрээ Дуусах Утас Мэйл Аймаг/Хот Сум/Дүүрэг Хаяг
26800003 Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар Дорнод:Хэрлэн сум, Өмнөговь:Даланзадгад сум, Хөвсгөл:Мөрөн сум, Говь-Алтай:Есөнбулаг сум, Баян-Өлгий:Өлгий сум 2024-12-30 70089998 info@rtbn.gov.mn Улаанбаатар Баянгол дүүрэг Өөрийн байр, Амарсанаагийн гудамж-17, 17-р хороо,
26800002 Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар 2024-12-30 70089998 info@rtbn.gov.mn Улаанбаатар Баянгол дүүрэг Өөрийн байр, Амарсанаагийн гудамж-17, 17-р хороо,
26800001 Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар Хөвсгөл:Мөрөн сум, Говь-Алтай:Есөнбулаг сум 2024-12-30 70089998 info@rtbn.gov.mn Улаанбаатар Баянгол дүүрэг Өөрийн байр, Амарсанаагийн гудамж-17, 17-р хороо,