Телевиз, радиогийн олон сувгийг дамжуулах (Мобайл сүлжээгээр дамжуулах) ангиллын зөвшөөрөл эзэмшигчид

Зөвшөөрлийн дугаар Эзэмшигчийн нэр Хамрах хүрээ Дуусах Утас Мэйл Аймаг/Хот Сум/Дүүрэг Хаяг