Радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээ, дэд бүтэц байгуулах, эзэмших, ашиглах ангиллын зөвшөөрөл эзэмшигчид

Зөвшөөрлийн дугаар Эзэмшигчийн нэр Хамрах хүрээ Дуусах Утас Мэйл Аймаг/Хот Сум/Дүүрэг Хаяг
16800001 Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар Монгол улс 2021-04-05 70089998 info@rtbn.gov.mn Улаанбаатар Баянгол дүүрэг Өөрийн байр, Амарсанаагийн гудамж-17, 17-р хороо,