Радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээ, дэд бүтэц байгуулах, эзэмших, ашиглах ангиллын зөвшөөрөл эзэмшигчид

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР ЭЗЭМШИГЧИЙН НЭР ХАЯГ УТАС МЭЙЛ ДУУСАХ ХАМРАХ ХҮРЭЭ
330 /A/ RTVTN 01 Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар Өөрийн байр, Амарсанаагийн гудамж-17, 17-р хороо, 70089998 info@rtbn.gov.mn 2021-04-05 Монгол улс