Радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээ, дэд бүтэц байгуулах, эзэмших, ашиглах ангиллын зөвшөөрөл эзэмшигчид

Зөвшөөрлийн дугаар Эзэмшигчийн нэр Хамрах хүрээ Дуусах Утас Мэйл Хаяг
330 /A/ RTVTN 01 Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар Монгол улс 2021-04-05 77003102 info@rtbn.gov.mn 17-р хороо, Амарсанаагийн гудамж. Улаанбаатар-15160 Шуудангийн хаяг-1530 Утас: 99110298, 99084528, 99812424